aVineas voor psychologische hulp in de eerste lijn

Het beëindigen van een serie gesprekken gebeurt uiteraard altijd in overleg. Meestal is er sprake van een afbouwfase, waarin de frequentie van de gesprekken afneemt.

 

Thema tijdens de sessies in deze fase is "terugvalpreventie". Hierin wordt samen gezocht naar vroege signalen van een eventuele terugval, om deze te leren herkennen en daar adequaat op in te kunnen grijpen. De duur van deze laatste fase is variabel, afhankelijk van onder andere uw (zelf)vertrouwen, uw wensen en ernst van de aanmeldingsklachten.

 

In overleg met u wordt besloten of er een afsluitende informatieve brief naar bijvoorbeeld uw huisarts wordt gestuurd.

Uw dossier wordt volgens de wet 20 jaar bewaard. Bij kinderen is dat 20 jaar na het 18e jaar. Als u dat niet wilt, kunt u bij uw behandelaar een schriftelijk verzoek indienen voor vernietiging. Dit verzoek wordt dan weer wel 20 jaar bewaard, terwijl de inhoud van uw dossier wordt vernietigd.