aVineas voor psychologische hulp in de eerste lijn

Een behandeling bij aVineas kan verschillende vormen aannemen.  Tijdens één van de eerste geprekken wordt met u overlegd welke vorm er gekozen wordt en wat het thema is dat daarin centraal zal staan. De precieze duur van een behandeling is moeilijk te voorspellen.

 

Wij werken bij voorkeur kortdurend, vanuit een basis van cognitieve gedragstherapie, met een oplossingsgerichte insteek. We maken graag gebruik van uw verbeeldingskracht door te werken met "experientiele technieken" en hypnose. Bij  trauma is EMDR mogelijk. Binnen de gesprekken maken wij ook gebruik van technieken uit NLP, ACT en MSP. Als u vragen hebt over de anpak, stel ze gerust, wij leggen het graag aan u uit.

 

Na de intake wordt gebruik gemaakt van "trechteren". Tijdens de gesprekken kan een breed scala aan onderwerpen aan bod komen. Als (ook voor u) duidelijk wordt hoe uw specifieke klacht in elkaar steekt, kan er een aanpak gekozen worden gericht op één van de problemen die met uw klacht te maken heeft. De aanpak is dus van breed naar smal (de trechter). En de gekozen aanpak (interventies) wordt altijd met u besproken en aan u uitgelegd als u dat wilt.

 

In één van de eerste gesprekken wordt een "behandelcontract" opgesteld. Dat kan op papier als u dat wilt, maar dat hoeft niet. Het behandelcontract is niets meer en niets minder dan dat we het thema van de behandeling bespreken en met elkaar overeenstemmen wat de insteek zal zijn. De duur van de behandeling is lastig in te schatten. We bespreken per keer wat uw wensen zijn en wat ons inziens wenselijk is wat betreft frequentie van de gesprekken. Meestal vinden de gesprekken twee wekelijks plaats.

 

Zoals al boven aangegeven, heeft het een voorkeur als u tijdens de behandeling een actieve gesprekspartner bent. U draagt uw gespreksonderwerpen aan, de behandelaar let op het proces van de behandeling. Soms betekent dit afbakenen, soms bijsturen of uitdagen, al naar gelang nodig is om het proces op gang te brengen of te houden.

 

Als het nuttig en ondersteunend is voor de behandeling, kan er gebruik gemaakt worden van e-mail consulten.