aVineas voor psychologische hulp in de eerste lijn

Uiteraard wordt alles wat u vertelt vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat voor overleg met derden altijd uw uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming wordt gevraagd. Als overleg aan de orde is, wordt dit met u besproken. U hoeft die toestemming niet te geven.

 

Meestal is de huisarts de verwijzer en is het wenselijk om met deze arts de voortgang of eventuele medicatie te kunnen bespreken. Soms is het aan te raden om overleg te voeren met een bedrijfsarts, of in het geval van kinderen en adolescenten met de school.

Geeft u de toestemming niet, dan overleggen wij niet. Uitzondering hierop is wettelijk geregeld: als de behandelaar inschat dat u een gevaar vormt voor uzelf en/of uw omgeving, dan mogen we ons beroepsgeheim doorbreken en overleggen zonder toestemming van u als cliënt.

Geeft u de toestemming wel, dan wordt de bespreking altijd met u doorgenomen. Ook van de brieven die eventueel aan de verwijzer worden geschreven kunt u een kopie krijgen.

 

Sinds 25 mei 2018 is de AVG ook op aVineas van toepassing. Als u daar meer over wilt lezen, helpt deze link u verder.