aVineas voor psychologische hulp in de eerste lijn

Let op: als u bij aVineas voor gesprekken komt, verwachten wij veel van u!

Zonder uw inzet komen wij nergens, dus wees bereid actief te zijn tijdens de gesprekken.

De gesprekken duren ongeveer 45 minuten per keer en relatiegesprekken 1½ uur.

 

Intake

Het eerste gesprek vormt de intake. Als tijdens dit gesprek al een thema kan worden gevonden, zal de behandelaar deze ook meteen ter sprake brengen. Soms kan de intake fase dan geruisloos overgaan in de behandelfase. Dit wordt aan het eind van het gesprek altijd met u doorgesproken.

 

Vervolg

Zodra wij ongeveer weten wat uw vraag is krijgt u een advies over de te volgen route: begeleiden, al dan niet behandelen of doorverwijzen.

De benadering van de gesprekken is actief. Er wordt samen met u gezocht naar de achtergrond en de betekenis van de klachten: Wat maakt dat u last heeft van deze klachten?


Pas als deze duidelijk zijn en uw problemen op grond daarvan een zekere logica krijgen, wordt er verder gegaan. Dit betekent dat er tijdens de sessies veel ruimte is voor uitleg (psycho-educatie) en hypotheses: veronderstellingen over hoe uw specifieke klacht in elkaar steekt. Voor u houdt het werk niet op als de sessie is afgelopen. Regelmatig gaat u met een vraag of een opdracht naar huis, zodat u zelf kunt toetsen of de veronderstellingen kloppen. Uiteraard altijd in overleg met u en afgestemd op uw specifieke vraag.

 

Doel

Het doel van de gesprekken bepaalt u. ieder gesprek opnieuw.

Bereid u dus voor op de vraag: "wat wilt u vandaag besproken hebben tijdens dit gesprek?"

Ons achterliggende doel is altijd om de klachten en het ontstaan hiervan logisch te maken waarop u vervolgens leert om deze klachten aan te pakken. Op deze manier heeft u ook op langere termijn baat bij de gesprekken.

 

Methode

aVineas is een praktijk voor hypnotherapie. Dat betekent dat we dat ook doen.

Dienie van Wijngaarden is GZ-psycholoog, geschoold in o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR, oplossingsgerichte therapie, interpersoonlijke therapie, narratieve gespreksvoering, EFT, schematherapie,... erg 'regulier' dus...

En alle gesprekken zullen via hypnotisch taalgebruik en met hypnotische oefeningen worden ingestoken. Deze 'mengvorm' geeft een breder palet aan mogelijkheden. U wordt als client aangemoedigd uw belevingswereld volledig te gebruiken in de zoektocht naar uw eigen oplossingen.

Al tijdens het eerste gesprek zullen we daarmee werken, waardoor u meteen een indruk krijgt.

 

Meer lezen over hypnotherapie: NBVH

of vraag ernaar bij aVineas. Wij hebben altijd materiaal voor u en zijn bereid alle vragen te beantwoorden.