aVineas voor psychologische hulp in de eerste lijn

U kunt bij aVineas terecht voor verschillende vragen en problemen, bijvoorbeeld bij persoonlijke problemen zoals angsten, depressieve gevoelens of onzekerheid, burnout, trauma, maar ook voor relatieproblemen of opvoedvragen.

 

Gespreksthema's:

 

Depressieve klachten

We voelen ons allemaal wel eens down of hebben een slechte dag. Gaat deze somberheid niet weg of heeft u weinig zin om dingen te ondernemen en is het plezier ver te zoeken, dan wordt het tijd om hier hulp bij te zoeken.

 

Angstklachten

Angst kan op veel manieren een rol spelen. Soms is een angst heel duidelijk. Zoals wanneer u bang bent voor spinnen, of de snelweg niet meer op durft. Soms is de angst zo verweven in ons leven dat het niet direct opvalt. Bijvoorbeeld weinig sociale contacten omdat u bang bent om nieuwe contacten te maken, al jaren dezelfde baan vanwege angst om te sollciteren. Maar denk ook aan onzekerheid over wie u bent, of een grote angst om ziek te worden. Herkent u zichzelf in dit stuk? Neem dan eens contact met ons op om te ontdekken of wij u verder kunnen helpen.

 

Burn-out / overspannenheid
Opgebrand, of het werk niet meer georganiseerd kunnen krijgen? Dreigt u uit te vallen, of bent u juist op zoek naar hulp bij reintegratie? Wij helpen u graag weer op weg. Als de werkgever de kosten wil vergoeden, kunnen wij daarvoor een offerte maken. Ook overleg met werkgever, arbodienst etc. kan erbij horen. Ook daar steunen wij u graag.


Trauma

Hebt u een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt en lukt het niet om de draad daarna weer op te pakken? Zoekt u hulp bij de verwerking, of is EMDR geadviseerd? Ook daarvoor kunt u bij aVineas terecht.

 

Omgaan met fysieke klachten

Voor het leren omgaan met lichamelijke klachten als bijvoorbeeld hoofdpijn, rugpijn, maagpijn of benauwdheidklachten, of een chronische aandoening, kunt u bij ons terecht. Of nu voor de klachten een medische verklaring is, of niet, wij willen u helpen bij het leren omgaan met de gevolgen van de klachten.

 

Ziekte van parkinson

Wij werken nauw samen met Parkinsonnet zorgverleners bij ons in de regio. Hebt u moeite met het leren omgaan en accepteren van de ziekte van parkinson, of bent u als partner of mnantelzorger nauw betrokken bij een naaste met parkinson, dan kunnen wij u helpen hier een weg in te vinden.


Relatieproblemen 

Loopt uw relatie stroef, zijn er veel ruzies of wordt er juist bijna niet meer gesproken? Meld u samen met uw partner aan voor relatietherapie.

Problemen in de relatie met uw kinderen of de opvoeding kunnen aan bod komen. Wij bieden echter geen systeemtherapie. Kijk daarvoor bij onze collega's van PSO in Dussen

 

Opvoedvragen

Opvoeden klinkt gemakkelijk, maar kan soms ingewikkeld zijn. Soms is een duwtje in de goede richting voldoende. Daar kunnen wij u bij helpen.

Zoekt u hulp vor uw kind? Dan kunt u ook aan speltherapie denken. Kijk daarvoor op de site van de Nederlandse Vereniging voor Speltherapie. Bij ontwikkelingsvragen, of behoefte aan diagnostiek: vraag na bij uw huisarts welke GGZ instelling u daarbij verder kan helpen.

 

Levensfase-problemen

Als u moeite hebt met ouder worden of als u geconfronteerd wordt met rouw of andere ingrijpende gebeurtenissen en u moeite hebt deze een plaats te geven in uw leven. Kom praten!

 

Uw klacht niet gezien?

Mocht u uw klacht niet tegen zijn gekomen in dit rijtje neem dan eens contact met ons op. Samen met u kunnen we kijken wat er bij u een rol speelt en op welke manier we u hierbij kunnen helpen.
Vraag ook meteen naar wat en wel en niet vergoed wordt, zodat u niet voor verrassingen achteraf komt te staan. Voor niet vergoedde zorg (bijvoorbeeld coachingstrajecten) maken wij graag een offerte op maat.

 

Wij bieden ook mogelijkheden voor psychologisch onderzoek. Bijvoorbeeld  onderzoek naar persoonlijkheidseigenschappen, omgaan met problemen en gebeurtenissen (coping), of andere vragen die u hebt. Wij bieden geen loopbaanbegeleiding, maar kunnen u daarvoor wel doorverwijzen naar Ingrid Smit (www.bureaudesmitse.nl)

 

Kortom: aVineas biedt hulp bij allerlei vragen en klachten en anders proberen we u zo goed mogelijk naar collegae te verwijzen waar wij goede ervaringen mee hebben.

Plaatje