aVineas voor psychologische hulp in de eerste lijn

U kunt bij aVineas terecht voor verschillende vragen en problemen, bijvoorbeeld bij persoonlijke problemen zoals angsten, depressieve gevoelens of onzekerheid, burnout, trauma, maar ook voor relatieproblemen of aanhoudende lichamelijke klachten (ALK)

 

Gespreksthema's:

 

Depressieve klachten

We voelen ons allemaal wel eens down of hebben een slechte dag. Gaat deze somberheid niet weg of heeft u weinig zin om dingen te ondernemen en is het plezier ver te zoeken, dan wordt het tijd om hier hulp bij te zoeken. Bij aVineas gebruiken we verschillende methoden om de depressieve gevoelens de baas te worden. Cgonitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie, oplossingsgerichte therapie, het kan allemaal. Hypnose is daarbij een dankbare hulpbron.

 

Angstklachten

Angst kan op veel manieren een rol spelen. Soms is een angst heel duidelijk. Zoals wanneer u bang bent voor spinnen, of de snelweg niet meer op durft. Soms is de angst zo verweven in ons leven dat het niet direct opvalt. Bijvoorbeeld weinig sociale contacten omdat u bang bent om nieuwe contacten te maken, al jaren dezelfde baan vanwege angst om te sollciteren. Maar denk ook aan onzekerheid over wie u bent, of een grote angst om ziek te worden. Herkent u zichzelf in dit stuk? Neem dan eens contact met ons op om te ontdekken of wij u verder kunnen helpen.

 

Burn-out / overspannenheid
Opgebrand, of het werk niet meer georganiseerd kunnen krijgen? Dreigt u uit te vallen, of bent u juist op zoek naar hulp bij reintegratie? Wij helpen u graag weer op weg. Als de werkgever de kosten wil vergoeden, kunnen wij daarvoor een offerte maken. Ook overleg met werkgever, arbodienst etc. kan erbij horen. Uiteraard alleen na toestemming van u.


Trauma of last van uw verleden?

Hebt u een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt en lukt het niet om de draad daarna weer op te pakken? Zoekt u hulp bij de verwerking, of is EMDR geadviseerd? Ook daarvoor kunt u bij aVineas terecht.

Soms lijken de gebeurtenissen in het leven niet traumatisch en toch blijven bepaalde patronen zich maar herhalen. Hypnotherapie biedt dan wellicht uitkomst.

 

Omgaan met fysieke klachten

Voor het leren omgaan met lichamelijke klachten als bijvoorbeeld hoofdpijn, rugpijn, maagpijn of benauwdheidklachten, of een chronische aandoening, kunt u bij ons terecht. Of nu voor de klachten een medische verklaring is, of niet, wij willen u helpen bij het leren omgaan met de gevolgen van de klachten.

Wij werken nauw samen met verschillende (para)medici in de omgeving en zijn altijd bereid de hulp aan u in overleg met hen te doen. Uiteraard na toestemming van u.

Voor MS patiënten werken wij samen met de neurologieverpleegkundige (Thea Bron-Weeda) van het Beastrixziekenhuis (Rivas)

 

Ziekte van parkinson

Dienie van Wijngaarden is erkend hulpverlener bij Parkinsonnet. Wij werken nauw samen met Parkinsonnet zorgverleners bij ons in de regio, waaronder de afdeling neurologie van Rivas en verschillende paramedici. Hebt u moeite met het leren omgaan en accepteren van de ziekte van parkinson, of bent u als partner of mantelzorger nauw betrokken bij een naaste met parkinson, dan kunnen wij u helpen hier een weg in te vinden.

Wij bieden enkele keren per jaar hert educatie programma PPEP4ALL aan, voor zowel patienten als partners.


Relatieproblemen 

Loopt uw relatie stroef, zijn er veel ruzies of wordt er juist bijna niet meer gesproken? Meld u samen met uw partner aan voor relatietherapie.

Problemen in de relatie met uw kinderen of de opvoeding kunnen aan bod komen.

Wij werken met EFT (emotionally focussed therapy), aangevuld met mooie hypnotische oefeningen om uw verbeelding en beleving optimaal te laten werken in uw voordeel.

 

Wij bieden echter geen systeemtherapie aan.

Let op: relatietherapie wordt niet vergoed door de zorgverzekering. De kosten komen dus geheel voor uw eigen rekening

 

Levensfase-problemen: afscheid nemen en weer verder gaan

Als u moeite hebt met ouder worden of als u geconfronteerd wordt met rouw of andere ingrijpende gebeurtenissen en u moeite hebt deze een plaats te geven in uw leven. Kom praten!  We hebben prachtige oefeningen om u te helpen anders met het afscheid, in meest brede zin van het woord, om te gaan.

 

Uw klacht niet gezien?

Mocht u uw klacht niet tegen zijn gekomen in dit rijtje neem dan eens contact met ons op. Samen met u kunnen we kijken wat er bij u een rol speelt en op welke manier we u hierbij kunnen helpen.
Vraag ook meteen naar wat en wel en niet vergoed wordt, zodat u niet voor verrassingen achteraf komt te staan. Voor niet vergoedde zorg (bijvoorbeeld coachingstrajecten) maken wij graag een offerte op maat.

 

Wij bieden geen loopbaanbegeleiding, maar kunnen u daarvoor wel doorverwijzen naar Ingrid Smit (www.bureaudesmitse.nl)

Voor hulp bij uw financiële problemen kunt u terecht bij Marinka van der Leeden To the point budgetcoaching

Zoekt u hulp voor uw kind? Dan kunt u ook aan speltherapie denken. Kijk daarvoor op de site van de Nederlandse Vereniging voor Speltherapie. Bij ontwikkelingsvragen, of behoefte aan diagnostiek: vraag na bij uw huisarts welke GGZ instelling u daarbij verder kan helpen.

 

Kortom: aVineas biedt hulp bij allerlei vragen en klachten en anders proberen we u zo goed mogelijk naar collegae te verwijzen waar wij goede ervaringen mee hebben.