aVineas voor psychologische hulp in de eerste lijn

Om de kwaliteit van de behandelingen te bewaken wordt regelmatig overlegd met collega's in intervisie en supervisie. Mocht u besproken worden, dan is dat altijd geanonimiseerd en wordt dat met u doorgesproken.

 

We zijn lid van verschillende beroepsverenigingen die eisen stellen aan de lidmaatschappen. Dat betekent dat we constant leren, bijscholen en intervisie hebben. Voor meer info: zie websites van NIP, NVGzP, NVVH, NBVH, en de koepelorganisatie RBCZ

 

De overheid heeft bepaald dat we als zorgverleners moeten voldoen aan een standaard waarin de kwaliteit van zorg wordt bewaakt. Wat aVineas betreft betekent dat dat we aangesloten zijn bij de bovengenoemde beroepsverenigingen en voldoen aan de WKGGZ. Dat betekent dat u voor klachten terecht kunt bij de SCAG en het tuchtrecht geregeld is via de RBCZ

 

Daarnaast bent u als client onze belangrijkste informatiebron. Voldoet onze aanpak aan uw wensen? Sluit het goed aan bij uw vraag? Helpt het u? Deze vragen zullen regelmatig tijdens de gesprekken terugkeren om zo goed mogelijk op uw behoeften te kunnen afstemmen.

 

 

 

 

Plaatje