aVineas voor psychologische hulp in de eerste lijn

Psychologisch onderzoek, ook wel 'diagnostiek' genoemd, neemt altijd een plaats in binnen een psychologische behandeling en dus ook bij aVineas.

Dat kan op veel verschillende manieren.

 

De aVineas manier:

Als u zich aanmeldt, krijgt u een eerste afspraak aangeboden waarin we met elkaar in gesprek gaan.

Bij ons loopt de intake en behandeling enigszins door elkaar.

In het eerste gesprek wordt gechecked of wij u van dienst kunnen zijn en of u zich op uw plek voelt bij uw gesprekspartner. Is dat het geval, dan gaan we verder. Is dat niet zo, dan helpen we u zoeken naar een andere hulpverlener.

 

In dat gesprek komt natuurlijk uw hulpvraag aan bod. Daar stellen wij allerlei vragen over, maar wij willen ook een aantal dingen daaromheen weten. Wat dat is ligt helemaal aan het gespreksonderwerp, maar vaak willen we informatie over het verleden: hebt u dit eerder gehad, wat hebt u er zelf aan gedaan, hebt u eerder hulp gehad? Wat heeft gewerkt, wat niet? Etc.

Daarbij zullen wij in het eerste gesprek ook meteen 'intervenieren'. Dat betekent dat we al op zoek gaan naar oplossingen.

Deze manier van werken heeft als voordeel dat u niet alleen uw verhaal kwijt kunt, maar ook meteen een indruk krijgt hoe wij de hulp insteken en of dat bevalt.

 

Soms is aanvullend onderzoek nodig om een beter zicht op uw klacht of vraag te krijgen. Dat kan d.m.v. psychologisch onderzoek. Dit onderzoek vindt soms plaats tijdens het gesprek (uitvragen), maar het kan ook nodig zijn om met vragenlijsten te werken.

Bij aVineas hanteren wij daar geen standaarden voor, omdat wij vinden dat iedere vraag als unieke vraag beschouwd kan worden en hierbij een unieke aanpak hoort. Mochten wij denken dat verder onderzoek kan helpen, dan leggen we u precies uit waarom, wat en hoe, zodat u weet waarmee u instemt.


Een volledig psychologisch- of neuropsychologisch onderzoek doen wij niet meer. Als u dat wilt, moet u bij de huisarts vragen om een verwijzing naar een grotere GGZ instelling.

 

Mocht een arbo- of bedrijfsarts vragen hebben over de behandeling, dan kunt u altijd toestemming geven voor een rapportage. De kosten daarvan worden meestal door de arbodienst of verzekeraar van uw werkgever vergoed.

 

Privacy

Verzoeken tot rapportage kunnen alleen door u als client zelf gedaan worden. U krijgt ook zelf eerst een exemplaar van het rapport. Aan de hand daarvan bepaalt u zelf of de vragende instantie ook een rapport ontvangt. Meer informatie over privacy en de AVG vindt u bij "geheimhouding"