aVineas Coaching en training

2-Daagse, introductie werken met hypnotische technieken

Hypnose is een oeroude techniek binnen de psychologie en psychiatrie. In Nederland is hypnose bekend als een 'alternatieve behandelwijze', maar Freud en Breuer waren gerenommeerde psychiaters die niet schroomden gebruik te maken van hypnotische technieken.


In verschillende hedendaagse behandelstrategieen zijn hypnotische technieken te onderscheiden, zonder dat ze zo genoemd worden. Tijdens de introductie staan we daar kort bij stil. Ook misvattingen over hypnose en de verschillen tussen hypnotische technieken in de behandelsetting en die in het theater komen aan de orde.

Natuurlijk gaan we ook in die 2 dagen aan het oefenen met enkele technieken, zodat de cursist aan den lijve kan ondervinden hoe hypnose werkt en of het toepasbaar zou zijn binnen de werksetting.


Deze cursus biedt een inkijkje in de hypnose, maar is geen volledige opleiding. Cursisten die geinteresseerd zijn geraakt in het gebruik van hypnose in de behandeling van clienten kunnen de 7-daagse basisopleiding volgen. Voor BIG geregistreerde behandelaren is er een 5-daagse basiscursus die door Dienie van Wijngaarden verzorgd wordt bij de Nederlandse Vereniging voor Hypnose (www.NVvH.com)

 

Omvang cursus:

De cursus omvat 2 bijeenkomsten van 6 uur (exclusief pauze).

Per cursusdag 1 uur voorbereiding door de cursist i.v.m. te lezen literatuur of kijken aangeleverde 'flip-the-classroom' colleges

 

Urenverdeling:

per bijeenkomst:

6 uur klassikaal onderwijs

1 uur voorbereiding

 

Totaal: 14 uur

 

Data 2020: onde rconstructie

Informeer via mail

 


Tijden:

09.30 uur tot 17.00 uur (inclusief 60 minuten lunchpauze).

 

Lunch:

De lunch wordt verzorgd door de organisatie.

 

Plaats:


 

Docent:

drs. H.C.G. (Dienie) van Wijngaarden, GZ-psycholoog, hypnotherapeut, docent

 

Beoordeling:

Men heeft de cursus met goed gevolg doorlopen wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 

Toetsing:

Aanwezigheid, actieve participatie bij opdrachten

 

Inhaalopdracht:

geen

 

Doelgroep:

Psychosociaal werkers en therapeuten

Maatschappelijk werkers

Social work

basispsychologen

POH-GGZ

 

Voorwaarde voor deelname:

HBO-WO of gelijkwaardig met psychosociale basiskennis, ruime ervaring met begeleiden van psychosociale trajecten.

 

ACHTERGROND VAN DEZE OPLEIDING

Kennismaking met het gebruik van hypnotische technieken. Nieuwe inzichten en technieken kunnen worden ingezet naast de eigen, al bestaande, werkwijzen. In deze opleiding staat de houding van de therapeut centraal.

Na deze opleiding kan er gekozen worden voor de volledige 7-daagse opleiding hypnotische technieken in het sociaal agogisch werk.

 

DOELSTELLINGEN VAN DEZE OPLEIDING

De opleiding beoogt de cursist bekendheid te geven met het gebruik van hypnose als aanvulling op bijvoorbeeld CGT en andere behandelstrategieen.

Bespreken van vooroordelen en misvattingen rondom hypnose

De focus ligt voornamelijk op de houding van de therapeut horende bij de verschillende werkwijzen.

De cursist heeft na 2 dagen een idee wat het gebruik van hypnose in de therapeutische setting kan betekenen en kan aansluitend de 7-daagse opleiding volgen.

 

NB deze introductie is niet meer dan dat: het geeft een idee van het gebruik van hypnose. Om hypnose op een verantwoorde wijze te kunnen toepassen is meer nodig. Daarvoor biedt aVineas ook de 7-daagse opleiding voor sociaal werkers / maatschappelijk werkers, psychosociaal werkers en -therapeuten.

Voor BIG geregistreerden is er een 4-daagse basisopleiding Klinische Hypnose aangeboden via de NvvH (www.nvvh.com)

 

OPZET VAN DE OPLEIDING

De opleiding is een technische oefencursus. In de cursus zal gebruik gemaakt worden van een diversiteit aan werkvormen met een combinatie van theorie en praktijk. De theorie zal in plenaire inleidingen gepresenteerd worden., aangevuld met literatuur en 'flip-the-classroom' colleges die thuis bekeken dienen te worden. De praktijk bestaat uit demonstraties van de besproken methoden en technieken waarna de deelnemers in kleine groepen zelf kunnen oefenen met de gepresenteerde interventies.

Er wordt uitgegaan van 2 werkuren te besteden aan huiswerk en opdrachten.

 

VERWACHTINGEN T.A.V. CURSISTEN

Van de cursisten wordt een actieve deelname verwacht met betrekking tot oefeningen tijdens de opleiding. Afwisselend is men degene, die de technieken ondergaat en degene, die de technieken induceert. Daarbuiten gelden de volgende verwachtingen:

 

LITERATUUR

Samengestelde reader met recente artikelen over de toepassing hypnose in de therapie-setting


Kosten: € 495,= vrijgesteld van BTW

 

Afbeeldingsresultaat voor aanmelden