aVineas Coaching en training
4-Daagse, werken met angst

Angst is een veel voorkomende klacht binnen het sociaal werk. Angst kan beperkend en invaliderend werken en daarom is het belangrijk dat de sociaal werker als behandelaar verschillende tools in zijn gereedschapskist heeft zitten om de angstige client te helpen.

 

Natuurlijk zijn er de strategieen uit de bestaande behandelprotocollen, maar soms is het nodig om meer te doen dan dat, of om net anders in te steken om weerstand te omzeilen, angst voor de behandeling te verminderen, of louter om een andere strategieen te kunnen kiezen als het gebruikelijke is uitgewerkt.

 

Deze cursus kent een overlap met de 4-daagse voor het werken met trauma, met dat verschil dat in deze cursus angst-behandeling centraal staat. Mocht je twijfelen of beide cursussen nuttig kunnen zijn, neem dan contact met ons op.

 

We starten de 4 daagse met cognitieve gedragstherapie. Kort wordt stilgestaan bij de bestaande en veelgebruikte behandelprotocollen. Vervolgens gaat de aandacht vooral naar het inzetten van de functie analyse en betekenis analyse als tool in de behandeling.

Dag 2 zal in het teken staan van NLP. Tussen dag 1 en dag 2 krijgt de cursist de beschikking over een 'flip-the-classroom' college die thuis bekeken en bestudeerd kan worden, zodat op de cursusdag meteen kan worden ingezoomd op NLP bij angst. Ook laat deze manier van werken veel ruimte op de cursusdag zelf over om te oefenen in rollenspellen, demonstraties en oefengroepen.

Dag 3 staat in het teken van ACT. Ook deze dag wordt theoretisch door de cursist voorbereid. ACT staat bekend om het gebruik van metaforen en verhalen.

De laatste dag is een intervisie dag. Cursisten brengen zelf casuistiek mee. Laten aan de docent en elkaar zien hoe zij de behandeling hebben aangepakt, reflecteren daarop en vragen aan elkaar feedback en ondersteuning voor het vervolg. Dit is meteen de eindtoets.

 

Omvang cursus:
De cursus omvat 4 bijeenkomsten van 6 uur (exclusief pauze).
Per cursusdag 2 uur voorbereiding door de cursist ivm te lezen literatuur of voor te bereiden casuistiek


Urenverdeling per bijeenkomst:
6 uur klassikaal onderwijs
2 uur voorbereiding

Totaal: 30 uur

 

Data 2020: onder constructie

Informeer via mail


Tijden: 09.30 uur tot 17.00 uur (inclusief 60minuten lunchpauze).

Lunch: De lunch wordt verzorgd door de organisatie.

Plaats:
A Solution,
Newtonlaan 51, 3584 BP UTRECHT

 

Docent:
drs. H.C.G. (Dienie) van Wijngaarden, GZ-psycholoog
J.E. Stolze, psychosociaal therapeut

 

Beoordeling:
Men heeft de cursus met goed gevolg doorlopen wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Toetsing:
Aanwezigheid, actieve participatie bij opdrachten, casuistiek inbreng dag 4

 

Doelgroep: Psychosociaal werkers en therapeuten

Voorwaarde voor deelname:
HBO-WO of gelijkwaardig met psychosociale basiskennis, ruime ervaring met begeleiden van psychosociale trajecten.

 

ACHTERGROND VAN DEZE OPLEIDING
Kennismaking en verdieping van Cognitieve Gedragstherapie, Neurolinguistisch Programmeren, Acceptance en Commitment Therapy. De inzet van deze technieken zal gericht zijn op het werken met angst. Nieuwe inzichten en technieken kunnen worden ingezet naast de eigen, al bestaande, werkwijzen. In deze opleiding staat de houding van de therapeut centraal.
Na deze opleiding kan er gekozen worden voor een verdieping per thema.

 

DOELSTELLINGEN VAN DEZE OPLEIDING
De opleiding beoogt de cursist bekendheid te geven met verschillende theorieën rondom de behandeling van angst: CGT, NLP, ACT. In de opleiding leert de cursist welke werkwijzen bij welke cliënt kan worden ingezet.
De focus ligt voornamelijk op de houding van de therapeut horende bij de verschillende werkwijzen. De cursist is aan het einde van de opleiding in staat om de geleerde technieken toe te passen in de praktijk.

 

OPZET VAN DE OPLEIDING
De opleiding is een technische oefencursus. In de cursus zal gebruik gemaakt worden van een diversiteit aan werkvormen met een combinatie van theorie en praktijk. De theorie zal in plenaire inleidingen gepresenteerd worden. De praktijk bestaat uit demonstraties van de besproken methoden en technieken waarna de deelnemers in kleine groepen zelf kunnen oefenen met de gepresenteerde interventies.
De knelpunten n.a.v. van de praktijkopdrachten zullen tijdens de laatste cursusdag, de intervisie, aanleiding zijn om met behulp van demonstraties van de docenten en rollenspellen de verschillende technieken verder aan te scherpen. Deze intervisie is facultatief.
Er wordt uitgegaan van 8 werkuren te besteden aan huiswerk en opdrachten. Daarnaast kan de cursist aandacht besteden aan de casuistiek uit de eigen werksituatie. De voorbereiding hiervoor komt bij de 8 uur en zal naar verwachting 4 uur zijn.

 

VERWACHTINGEN T.A.V. CURSISTEN
Van de cursisten wordt een actieve deelname verwacht met betrekking tot oefeningen tijdens de opleiding. Afwisselend is men degene, die de technieken ondergaat en degene, die de technieken induceert. Daarbuiten gelden de volgende verwachtingen:
De begeleidende literatuur wordt thuis gelezen; aan het begin van elke opleidingsdag wordt hierop teruggekomen.
De cursisten maken elk een verbatim verslag van een eigen casus, dat tezamen met de bijbehorende audiotape door de opleider wordt beoordeeld.

 

LITERATUUR
Samengestelde reader met recente artikelen over de toepassing van CGT, NLP en ACT bij angststoornissen.

 

Kosten: € 995,= vrijgesteld van BTW

inclusief lunch, reader en andere door de docenten beschikbaar gestelde verwerkingsmaterialen

 

Afbeeldingsresultaat voor aanmelden