aVineas Coaching en training

Annuleringsvoorwaarden open individuele inschrijvingen

Wettelijke bedenktermijn bij online inschrijving via de website van aVineas CT.

Na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de Opdrachtgever gedurende14 dagen het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, daarna gelden de annuleringsvooorwaarden.


Ontbinden kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als ontbindingsdatum geldt de datum van het poststempel van een door aVineas CT ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Opdrachtgever.

Annuleren door de cursist

Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door aVineas CT ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Opdrachtgever.

Tot vier weken voor aanvang van de cursus bedragen de annuleringskosten €45,- en wordt bij annulering door de cursist het restant van het cursusgeld binnen 14 dagen overgemaakt door het opleidingsinstituut. Bij annulering door de cursist minder dan vier weken voor aanvang van de cursus worden de vaste kosten in rekening gebracht (tenzij de cursist nog recht heeft op de wettelijke 14 dagen bedenktijd zoals eerder omschreven). Deze kosten zijn variabel, maar bevatten in ieder geval:

Bij verhindering is een plaatsvervanger welkom, mits hij  voldoet aan de vooropleidingseisen. De deelnemer mag 10% van de lesuren hebben gemist.


Annulering door aVineas

Bij te weinig deelnemers (minimaal 8 personen) gaat de cursus niet door. Het opleidingsinstituut restitueert dan het cursusgeld binnen 14 dagen.

Bij uitval van de docent door overmacht zal het opleidingsinstituut zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal het instituut zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen. In dit geval heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeit, zijn voor het opleidingsinstituut. Uitval van de docent door overmacht alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn redenen voor kosteloze annulering of ontbinding door de cursist.


Annuleringsvoorwaarden maatwerk en incompany opdrachten

Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door aVineas CT van Opdrachtgever ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail. 

Bij annulering tussen de 3 en 5 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 50% van de kosten verschuldigd. Bij annuleren binnen 3 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 100% van de kosten verschuldigd.