aVineas Coaching en training

Docenten en aVineas

Alle docenten zijn bekend met de visie en grondbeginselen van aVineas. Zij werken dus ook vanuit deze principes, waarbij een actieve houding van cursisten wordt verwacht en gestimuleerd.

De docenten geven de workshops vanuit hun eigen inhoudelijke expertise.

Dat betekent dat ze naast de inhoudelijke theoretische kennis, ook altijd praktijkkennis hebben opgedaan rondom de thema’s van de workshops die zij geven.

 

Vanuit het primaire vakgebied van hulpverlener, zijn alle docenten verplicht zich regelmatig bij te scholen om hun kwalificaties te kunnen behouden. Waar dit niet zo is, zal de hoofdopleider erop toezien dat de competenties nog up to date zijn middels een inhoudelijk gesprek waarbij de docent bewijzen moet aanleveren voor het bijhouden van de benodigde competenties.

 

Docentencompetenties worden intern geschoold onder leiding van hoofdopleider en daar waar nodig extern aangevuld.

Instructies voor de docenten worden geleverd middels een docentenhandleiding.

Als een docent ten tijde van een reeks workshops tegen competentie-hiaten aanloopt, hetzij n.a.v. eigen constateren, hetzij door klachten vanuit de deelnemers, dan krijgt de docent meteen hulp in de vorm van intervisie en materialen. Baat dat niet, dan wordt de workshop in het uiterste geval overgenomen door een andere docent.

 

Huidige docenten:

Hoofopleider:

Mw. Drs. H.C.G. van Wijngaarden – de Bodt

GZ-psycholoog, hypnotherapeut (lid NIP, NVGzP, NBVH, NVvH)

Docent hogeschool

 

Docent sociale vakgebieden:

Mw E.J. Stolze-Klijn

Psycholoog i.o.; Maatschappelijk werkster, gedragstherapeutisch-medewerkster, psychosociaal-werkster, POH-GGZ, hypnotherapeut (lid: LVPW, vereniging POH-GGZ)


Docent NLP, mindfulness en Toegepaste psychologie

Mw. C. Beenhakker

Toegepast psycholoog, NLP master practitioner, psycho-sociaaltherapeut, mindfulness trainer (lid: NVPA, NVNLP, Vereniging voor mindfulness, SOMSP)

 

Docent NLP en IT:

Dhr. A. van Wijngaarden ing.

Specialist technische automatisering

NLP master-practitioner (lid: NVNLP)