aVineas Coaching en training

4 daagse Motiverende Gespreksvoering (MGV)

Mensen hebben hele goede redenen om te doen wat ze doen”

aVineas heeft dit als één van de basisaannames van waaruit we met mensen werken.

Iedereen die te maken heeft met clienten waarbij gedragsverandering wordt gevraagd kent het wel: 'weerstand'. Sommige mensen hebben moeite met veranderingen en al helemaal met het veranderen van het eigen gedrag. Door gebruik te maken van 'motivational interviewing' kun je samen met deze clienten onderzoeken waardoor deze moeite wordt veroorzaakt en wat ervoor nodig is om de kloof te overbruggen en de weerstand kleiner te maken. Soms heeft het met motiveren te maken, soms met het overkomen van bezwaren of met het slechten van een dilemma. Wat het ook is, met motiverende gespreksvoering kom je achter de 'goede reden' van de weerstand en vind je bijna tegelijkertijd een weg om de weerstand te verminderen.

 

Opbouw van de cursus:

De cursus Motiverende Gespreksvoering (MGV) bestaat uit 3 lesdagen en een intervisie-dag.

 

De 3 lesdagen bestaan uit verschillende werkvormen waarbij theorie en praktijk met elkaar worden afgewisseld. Het theoretische gedeelte zal ondersteund worden met videomaterialen en casuïstiek, voorbeelden uit de praktijk. Het praktijkgedeelte bestaat uit oefeningen en rollenspellen.

 

Voor deze opbouw is gekozen om de stap naar het praktisch toepassen van het geleerde in de therapiepraktijk klein te maken, waardoor de meerwaarde van de cursus meteen duidelijk wordt.

 

De 4de dag zal helemaal in het teken staan van de door de cursisten zelf ingebrachte casuïstiek. Deels casuïstiek waar vragen over zijn en intervisie op nodig is. Het andere deel is het toetsgedeelte, waarbij casuïstiek wordt voorgelegd waarbij de MGV met succes is toegepast en de cursist een onderbouwing geeft van de gemaakte keuzes.

 

Tijdens de cursus volgen we het boek 'Motiverende gespreksvoering voor sociaal agogische werk' van Van der Veen en Goijarts (BSL, 2012).

Termen als 'focus', 'verandertaal en bezwaartaal' zullen aan het eind van de 4 daagse gesneden koek zijn. Maar ook het plannen van de interventies komt aan de orde.

 

Hoewel tijdens de cursusdagen de theorie besproken wordt, vragen we van de cursisten om vooraf voor te bereiden door de voorgeschreven gedeelten van het boek te bestuderen. We beginnen de cursusdag met een korte open-boek toets om de bestudeerde stof te reactiveren, waardoor we minder tijd kwijt zijn aan herhaling in de lestijd en meer tijd kunnen besteden aan praktische toepassingen.

 

Omvang cursus:

De cursus omvat 4 bijeenkomsten van 6 uur (exclusief pauze).

Per cursusdag 2 uur voorbereiding door de cursist ivm te lezen literatuur of voor te bereiden casuïstiek.

Toetsing gebeurt iedere les middels een open-boek toets over de stof voor die dag. De eindtoets is een casus in te brengen tijdens de 4de dag, waarbij helder wordt weergegeven hoe de sessie gepland is en waarom de cursist bepaalde keuzes in interventies gemaakt heeft.

 

 

Verwachtingen t.a.v. de cursist

Van de cursisten wordt een actieve deelname verwacht met betrekking tot oefeningen tijdens de opleiding. Afwisselend is men degene, die de technieken ondergaat en degene, die de technieken induceert. Daarbuiten gelden de volgende verwachtingen:

 

Literatuur (bij de cursusprijs inbegrepen)

Van der Veen & Goijarts: Motiverende gespreksvoering voor sociaal agogisch werk, BSL, 2012 (184 pagina's: hele boek)

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Urenverdeling:

per bijeenkomst:

6 uur klassikaal onderwijs

2 uur voorbereiding, eventueel voorbereiding van casuïstiek (+1 uur)

 

Totaal: 30 uur (+4 uur casuïstiek voorbereiding)

 

Data 2020:

Onder constructie. Informeer via een mail

 

Tijden:

09.30 uur tot 17.00 uur (inclusief 60 minuten lunchpauze).

 

Lunch:

De lunch wordt verzorgd door de organisatie.

 

Plaats:

A Solution,

Newtonlaan 51, 3584 BP UTRECHT

 

Docent:

mw. drs. H.C.G. (Dienie) van Wijngaarden, GZ-psycholoog, hypnotherapeut, docent

mw. J.E. (Elise) Stolze, psychosociaal therapeut, maatschappelijk werker, hypnotherapeut

 

Kosten:

995,= inclusief BTW

Inclusief koffie, thee, lunch en boek

 

Beoordeling:

Men heeft de cursus met goed gevolg doorlopen wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 

Toetsing:

Aanwezigheid 100%, actieve participatie bij opdrachten, eindtoets in de vorm van casuistiek ingebracht tijdens de 4de cursusdag.

 

Accreditatie:

LVPW (aangevraagd), LV-POH-GGZ (18 punten), NBVH (geaccrediteerd), Registerplein (geaccrediteerd, per beroepsgroep verschillend aantal punten), NVvPO (12 punten)

 

Doelgroep:

Psychosociaal werkers en therapeuten, hypnotherapeuten

 

Voorwaarde voor deelname:

psychosociale basiskennis, ruime ervaring met begeleiden van psychosociale trajecten.

 

Dooorgang:

De cursus gaat door bij een minimum van 6 deelnemers, ingeschreven 14 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag.


kosten: € 995,= vrijgesteld van BTW


Afbeeldingsresultaat voor aanmelden