aVineas Coaching en training

Mental Space Psychology bij Depressie

Een tweedaagse cursus voor HBO opgeleide zorgverleners.

Leren werken met depressieve klachten in de 'mentale ruimte'.

Mensen hebben de neiging een depressie te verwoordenof verbeelden als "een zwarte wolk" , "grijze sluier", "zwarte materie", of in Chrichills termen "a big black dog".

 

Binnen MSP-D leer je met deze verbeelding te werken en zo clienten te helpen de depressie te verlichten. De MSP-D is ontstaan vanuit de NLP en het sociaal panorama, ontwikkeld door Lucas Derks. De interventie kenmerkt zich door gebruik te maken van verbeeldingskracht en leent zich daardoor ook voor integratie binnen een hypnose-setting.

 

Deze cursus omvat een deel depressie-leer: wat is een depressie volgens DSM V, welke kenmerken en welke richtlijnen zijn er in de behandeling van depressie.

Vervolgens wordt er ingegaan op Mental Space Psychology en wordt de interventie geintegreerd.

 

Opbouw van de cursus:

De cursus MSP-D bestaat uit 2 dagen (4 dagdelen)

 

De 2 lesdagen bestaan uit verschillende werkvormen waarbij theorie en praktijk met elkaar worden afgewisseld. Het theoretische gedeelte zal ondersteund worden met videomaterialen en casuïstiek, voorbeelden uit de praktijk. Het praktijkgedeelte bestaat uit oefeningen en rollenspellen.

 

Voor deze opbouw is gekozen om de stap naar het praktisch toepassen van het geleerde in de therapiepraktijk klein te maken, waardoor de meerwaarde van de cursus meteen duidelijk wordt.

 

Tijdens de cursus gebruiken we eigen lesmaterialen en het boekje "Diagnsotiek in de mentale ruimte" van Lucas Derks (wordt geleverd bij aanmelding)

 

 

Omvang cursus:

De cursus omvat 2 bijeenkomsten van 6 uur (exclusief pauze).

Per cursusdag 2 uur voorbereiding door de cursist ivm te lezen literatuur of voor te bereiden casuïstiek.

Toetsing gebeurt iedere les middels een praktijktoets waarin het geleerde gedemonstreerd en nabesproken wordt.

 

 Verwachtingen t.a.v. de cursist

Van de cursisten wordt een actieve deelname verwacht met betrekking tot oefeningen tijdens de opleiding. Afwisselend is men degene, die de technieken ondergaat en degene, die de technieken induceert. Daarbuiten gelden de volgende verwachtingen:

 

Literatuur (bij de cursusprijs inbegrepen)

Diagnostiek in de mentale ruimte, Lucas Derks (eigen uitgave)

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Urenverdeling:

per bijeenkomst:

6 uur klassikaal onderwijs

 

Totaal: 12 uur

 

Data 2020:

Onder constructie. Meer informatie, klik hier

 

Tijden:

09.30 uur tot 17.00 uur (inclusief 60 minuten lunchpauze).

 

Lunch:

De lunch wordt verzorgd door de organisatie.

 

Plaats:

A Solution,

Newtonlaan 51, 3584 BP UTRECHT

 

Docent:

mw. drs. H.C.G. (Dienie) van Wijngaarden, GZ-psycholoog, hypnotherapeut, docent

mw. C. (Christine) Beenhakker, Toegepast psycholoog, NLP Masterpractioner, docent.

 

Kosten:

€ 495,= inclusief BTW

Inclusief koffie, thee, lunch en boek

 

Beoordeling:

Men heeft de cursus met goed gevolg doorlopen wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 

Toetsing:

Aanwezigheid 90%, actieve participatie bij opdrachten, eindtoets in de vorm van demonstratie interventie (meesterproef)

 

Accreditatie:

in aanvraag

 

Doelgroep:

Psychosociaal werkers en therapeuten, hypnotherapeuten, NLPers, (basis)psychologen, toegepast pscyhologen, sociaal werkers, POH-GGZers

 

Voorwaarde voor deelname:

psychosociale basiskennis, ruime ervaring met begeleiden van psychosociale trajecten.

 

Doorgang:

De cursus gaat door bij een minimum van 6 deelnemers, ingeschreven 14 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag.