aVineas Coaching en training

OPLEIDINGSREGLEMENT aVineas CT

 1.

De opleidingsactiviteiten van aVineas CT staan onder beheer van de directie/eigenaren van het bedrijf.

Te weten:

Mw. Drs. H.C.G. van Wijngaarden – de Bodt (hoofdopleider)

Dhr. A. van Wijngaarden ing.

 

2.

De taken van de hoofdopleider zijn:

2.1

het organiseren van cursussen, workshops en opleidingen in het sociale domein en het evalueren daarvan

2.2

het beoordelen van cursussen, extern georganiseerd en gegeven, te geven door aVineas CT erkende docenten.

2.3

het afgeven van certificaten van voltooide cursussen, workshops en opleidingen gevolgd bij aVineas CT

2.4

het werven, screenen en selecteren van docenten en het voordragen aan de mede-eigenaar aVineas CT van geschikte personen ter benoeming

2.5

het behandelen en beoordelen van aanvragen van dispensatie voor

een der opleidingsonderdelen, welke beoordelingen ter advisering aan de mede-eigenaar aVineas CT zullen worden voorgedragen

2.6

het ontwikkelen van een opleidingsbeleid op langere termijn

 

3.

Van alle besluiten van de eigenaren aVineas CT, kan elk daarbij betrokkene in beroep gaan bij de klachtencommissie, welke samenstelling te vinden is op de website van aVineas CT

 

4.

aVineas CT stelt de volgende eisen aan docenten:

4.1

Erkende inhoudelijke opleiding op vakgebied. Te herkennen aan diploma’s en/of lidmaatschap van een erkende verening

4.2

Intern gevolgde docentenopleiding bij aVineas CT. Te herkennen aan uitgereikt certificaat.

4.3

dat zij meewerken aan periodiek door de eigenaren aVineas CT georganiseerde beoordelingen met betrekking tot de stand van hun deskundigheid, recente ervaring en bij scholing

4.4

dat zij zijn gehouden aan de taken en regelingen zoals nader door de eigenaren aVineas CT vastgesteld en aan hen kenbaar gemaakt

4.5

dat alle voorwaarden gelden in het arbeidscontract aangegaan met aVineas, danwel contract ten behoeve van de duur van de workshop, cursus of opleiding.

4.6

Externe workshopleiders worden per keer aangezocht voor het geven van een workshop op het gebied van hun specifieke deskundigheid. De kwalificaties met betrekking tot die deskundigheid zullen worden beoordeeld door de Eigenaren aVineas CT.

 

5

Evaluatie van opleidingen zal plaatsvinden middels enquêtes

5.1

na iedere workshops(reeks), cursus(reeks) of opleiding, invulling gevraagd aan deelnemers. Dit kan schriftelijk direct aan het einde van de laatste dag, dan wel digitaal middels een toegestuurde link. Deelnemers kunnen deze enquête desgewenst anoniem invullen of vragen om contact.

5.2

aan de docenten zelf over opzet, inhoud, afhandeling en deelnemers

5.3

Middels een interne evaluatie en bijstelling van het aanbod indien nodig, n.a.v. de beide bovengenoemde enquêtes.